Login: Heslo:
0 pokladna česky english

Obchodní podmínky

úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále  jen „VOP“) platí pro nákup prostřednictvím internetového velkooobchodu www.ceskelatky.cz Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Zboží a jeho hlavní vlastnosti jsou uvedeny v internetovém obchodě. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě zboží.
Pokud kupující požaduje dodatečné informace ke zboží je možné prodejce kontaktovat telefonicky či emailem.
Tento internetový obchod je určen pouze pro podnikatele.
Ceny jsou přístupné pouze po obdržení unikátního hesla, které nelze sdělovat jiným osobám.
 Za podnikatele se považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Vzhledem k tomu,že není možné z důvodu prodeje celých návinů látek objednat  přesné množství metrů,bude v košíku zobrazeno pouze množství  látek s orientační  cenou.

Vždy vyčkejte na vystavení faktury !

 

Provozovatel tohoto internetového obchodu je:

České látky s.r.o.
Na okruhu 27, Praha 4, 14200

tel.: 775522231

IČ:04891589
DIČ: CZ04891589

 

objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných povinných údajů. Odesláním objednávky se objednávka stává závaznou. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu.

 

předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

 

místo plnění

Místem plnění je sídlo prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci tj. přepravní firmě k dopravě ke kupujícímu nebo je místem osobního odběru.

 

 

cena a platební podmínky

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží a jsou platné ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží, pokud však k tomuto dojde bude zákazník o tomto předem informován.
Cena je vždy uvedena bez DPH.
K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, příp. další poplatky.Cena dopravy je uvedena vždy pod objednávkou v závislosti na zvolené přepravní společnosti.
Kupní cena může být zaplacena dobírkou, předem převodem na účet nebo hotově v případě osobního odběru zboží v sídle firmy,nebo též po dohodě bankovním převodem.
Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

 

dodací lhůta

Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). Obvyklá doba dodání 2 dny. V případě, že zboží má prodávající skladem, vyexpeduje je, tj. předá dopravci, do 7 dnů po potvrzení objednávky. V případě, že byla zvolena platba předem, bude zboží expedováno po přijetí platby.

V případě, že objednané zboží není skladem (je vyprodáno nebo se jedná o zboží z galerie látek-NOVINKY či METRÁŽ NA OBJEDNÁVKU )nebo je nebude možné dopravci předat do 90 dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání.

 

dopravní podmínky a poštovné

Zásilku je možno doručit spedicí DPD a po dohodě i vyzvednout osobně na adrese skladu Na okruhu 27,14200 Praha 4.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem.

Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je zasílána elektronicky.

 

záruka

Záruku na zboží poskytuje prodávající v rozsahu obecně platných předpisů, to znamená, že platí zákonem stanovená záruční lhůta. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem.

 

vrácení zboží

Spotřebitel má právo podle ust.§ 53, odstavce 7 občanského zákoníku odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy uzavřené na dálku do 14ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v odst. 8 téhož ustanovení občanského zákoníku. Z tohoto odstavce vyplývá, že u látek řezaných na míru dle přání zákazníka právo na vrácení zboží kupující nemá.Právo na vrácení nemá též  dle zákona podnikatel, nicméně toto u skladového zboží do 14 dnů od převzetí zakoupeného zboží umožňujeme.

Právo na vrácení též zaniká pokud zákazník vybral zboží,které nebylo v době objednání označeno jako "SKLADEM" v tomto případě je zboží objednáno či vyrobeno přímo ke konkrétní objednávce u externích dodavatelů a jedná se o dodání na zakázku.

Upozorňujeme, že zboží na objednávku doručujeme obvykle v rozmezí 4 až 8 týdnů od objednávky, příp i déle pokud je u objednaného výrobku uveden konkrétní přibližný termín dodání např. KT 51 (tzn.51 kalendářní týden) nebo dojde z nepředvídatelných důvodů ke zpoždění výroby či dojde ze ke zpoždění dopravy.

Pokud se  spotřebitel či podnikatel rozhodne do 14 dnů skladové zboží vrátit, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování,  poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží bez poštovného a balného (dopravného), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Náklady (poštovné) za odeslání vráceného zboží zpět prodejci hradí kupující.

 

zrušení objednávky

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy - objednávky nejpozději do 1 dne od odeslání objednávky. Pokud kupující objednávku do této doby nestornuje, a přesto zboží odmítne a řádně nepřevezme, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s manipulací a poštovným vynaloženým na dopravu zboží tam i zpět.

 

ochrana osobních údajů

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje kupujícího neposkytne prodávající v jakékoli podobě třetí straně. Data kupujícího budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní údaje kupujícího jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu.

 

závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně dopravních nákladů a příp. dalších poplatků a obchodní podmínky ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1.2014

 

 

 

 


Duoweb s.r.o.

velkoobchod, maloobchod

široký výběr látek

Telefon: 608228414
E-mail: naprstek@duoweb.cz

Novinky

Metráž na objednávku

MaloobchodNové látky

 

 

prodejna Praha

fotofotofotofotofoto

 


© 2010 Klára Štruncová