Login: Heslo:
0 pokladna česky english

Obchodní podmínky

úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím internetového obchodu www.ceskelatky.cz Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Vzhledem k tomu,že není možné z důvodu prodeje celých návinů látek objednat v e-shopu přesné množství metrů,bude v košíku zobrazeno pouze množství balíčků látek bez uvedených cen.

V tabulce pod objednávkou máte možnost zvolit zda požadujete vyčíslit přesné metry-v tomto případě Vás budeme kontaktovat e-mailem,kde Vám sdělíme přesné množství a teprve poté bude po Vašem schválení objednávka závazná.

Pokud přesné vyčíslení nepožadujete,je možné toto označit v kolonce-přesné množství metrů sdělit nepožaduji-v tomto případě objednávku budeme považovat za závaznou.

Provozovatel tohoto internetového obchodu je:

České látky s.r.o.
Šalounova 1933, Praha 4, 14900

tel.: 775522231

IČ:04891589
DIČ: CZ04891589

 

objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných povinných údajů. Odesláním objednávky se objednávka stává závaznou. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu.

 

předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

 

místo plnění

Místem plnění je sídlo prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci tj. přepravní firmě k dopravě ke kupujícímu nebo je místem osobního odběru.

Dle dohody je též možné zboží doručit na adresu kupujícího v rámci pravidelných rozvozů po ČR a Slovensku.

 

cena a platební podmínky

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží a jsou platné ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, příp. další poplatky.Cena dopravy je uvedena vždy pod objednávkou v závislosti na zvolené přepravní společnosti.
Kupní cena může být zaplacena dobírkou, předem převodem na účet nebo hotově v případě osobního odběru zboží v sídle firmy,nebo též po dohodě bankovním převodem.
Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

 

dodací lhůta

Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). Obvyklá doba dodání 2 dny. V případě, že zboží má prodávající skladem, vyexpeduje je, tj. předá dopravci, do 7 dnů po potvrzení objednávky. V případě, že byla zvolena platba předem, bude zboží expedováno po přijetí platby.

V případě, že objednané zboží není skladem (je vyprodáno nebo se jedná o zboží z galerie látek-NOVINKY či metráž na objednávku)nebo je nebude možné dopravci předat do 50 dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání.

 

dopravní podmínky a poštovné

Zásilku je možno doručit Českou poštou,DPD a po dohodě v rámci rozvozů nebo osobně na adrese skladu Na okruhu 27,14200 Praha 4.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem.

Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je zsílána elektronicky.

 

záruka

Záruku na zboží poskytuje prodávající v rozsahu obecně platných předpisů, to znamená, že platí zákonem stanovená záruční lhůta. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem.

 

vrácení zboží

Spotřebitel má právo podle ust.§ 53, odstavce 7 občanského zákoníku odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy uzavřené na dálku do 14ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v odst. 8 téhož ustanovení občanského zákoníku. Z tohoto odstavce vyplývá, že u látek řezaných na míru dle přání zákazníka právo na vrácení zboží kupující nemá.

Právo na vrácení též zaniká pokud zákazník vybral zboží,které nebylo označeno jako "SKLADEM" v tomto případě je zboží objednáno přímo ke konkrétní objednávce u externích dodavatelů a jedná se o dodání na zakázku.

Upozorňujeme, že zboží na objednávku doručujeme obvykle v rozmezí 4 až 8 týdnů od objednávky, příp i déle pokud je u objednaného výrobku uveden konkrétní přibližný termín dodání např. KT 51 (tzn.51 kalendářní týden) nebo dojde z nepředvídatelných důvodů ke zpoždění výroby.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14ti denní lhůty od převzetí zakoupeného zboží.

Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží bez poštovného a balného (dopravného), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Náklady (poštovné) za odeslání vráceného zboží zpět prodejci hradí kupující.

 

zrušení objednávky

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy - objednávky nejpozději do 1 dne od potvrzení objednávky. Pokud kupující objednávku do této doby nestornuje, a přesto zboží odmítne a řádně nepřevezme, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s manipulací a poštovným vynaloženým na dopravu zboží tam i zpět.

 

ochrana osobních údajů

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje kupujícího neposkytne prodávající v jakékoli podobě třetí straně. Data kupujícího budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní údaje kupujícího jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu.

 

závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně dopravních nákladů a příp. dalších poplatků a obchodní podmínky ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1.2014

 

 

 

 


České látky s.r.o.

velkoobchod, maloobchod

široký výběr látek

CZ - Praha 4

Sklad: 775522231 -objednávky,sklad
E-mail: info@ceskelatky.cz
Telefon: 775522302 Klára Štruncová-jednatel
E-mail: oasa@ceskelatky.cz

Novinky

Metráž na objednávku

MaloobchodNové látky

 

 

prodejna Praha

fotofotofotofotofoto

prodejna Praha

 

spolehliva-firma-2016_125.png


© 2010 Klára Štruncová